Supplemental_Material2.pdf (254.89 kB)

Supplemental Material2 - Supplemental material for The diagnostic accuracy of headache measurement instruments: A systematic review and meta-analysis focusing on headaches associated with musculoskeletal symptoms

Download (254.89 kB)
journal contribution
posted on 18.04.2019, 12:00 by Hedwig A van der Meer, Corine M Visscher, Tom Vredeveld, Maria WG Nijhuis van der Sanden, Raoul HH Engelbert, Caroline M Speksnijder

Supplemental material, Supplemental Material2 for The diagnostic accuracy of headache measurement instruments: A systematic review and meta-analysis focusing on headaches associated with musculoskeletal symptoms by Hedwig A van der Meer, Corine M Visscher, Tom Vredeveld, Maria WG Nijhuis van der Sanden, Raoul HH Engelbert and Caroline M Speksnijder in Cephalalgia

Funding

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

History

Exports