Supplementary_Table_1 - Long Noncoding RNA LINC00460 Promotes Cell Progression by Sponging miR-4443 in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma

Supplementary_Table_1 for Long Noncoding RNA LINC00460 Promotes Cell Progression by Sponging miR-4443 in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma by Meng Li, Xiaomin Zhang, Xu Ding, Yang Zheng, Hongming Du, Huaiqi Li, Huan Ji, Zeyu Wang, Pengfei Jiao, Xiaomeng Song, Yi Zhong and HeMing Wu in Cell Transplantation