Supplemental_Materials – Supplemental material for Neurochemical and brain functional changes in the ventromedial prefrontal cortex of first-episode psychosis patients: A combined functional magnetic resonance imaging—proton magnetic resonance spectroscopy study

Supplemental material, Supplemental_Materials for Neurochemical and brain functional changes in the ventromedial prefrontal cortex of first-episode psychosis patients: A combined functional magnetic resonance imaging—proton magnetic resonance spectroscopy study by Haixin Cen, Jiale Xu, Zhilei Yang, Li Mei, Tianyi Chen, Kaiming Zhuo, Qiong Xiang, Zhenghua Song, Yingchan Wang, Xiaoyun Guo, Jinhong Wang, Kaida Jiang, Yifeng Xu, Yao Li and Dengtang Liu in Australian & New Zealand Journal of Psychiatry