Supplemental_Figures - Progesterone-Induced miR-145/miR-143 Inhibits the Proliferation of Endometrial Epithelial Cells

Supplemental_Figures for Progesterone-Induced miR-145/miR-143 Inhibits the Proliferation of Endometrial Epithelial Cells by Dong-zhi Yuan, Yi Lei, Dan Zhao, Jun-li Pan, You-bo Zhao, Li Nie, Min Liu, Yun Long, Jin-hu Zhang, and Li-min Yue in Reproductive Sciences