Supplemental material - Supplemental material for Comparative Phytochemical Screening and Cytotoxic Efficacy of Endemic Cephalaria tuteliana

Supplemental material, Supplemental material, for Comparative Phytochemical Screening and Cytotoxic Efficacy of Endemic Cephalaria tuteliana by Merve Dagli, Nazli Boke Sarikahya, Ayse Nalbantsoy and Suheyla Kirmizigul in Natural Product Communications