Supplemental Material, Supplemental - Percutaneous Coronary Intervention Offers Survival Benefit to Stable Patients With One Single Chronic Total Occlusion and Diabetes: A Propensity Score–Matched Analysis

Supplemental Material, Supplemental for Percutaneous Coronary Intervention Offers Survival Benefit to Stable Patients With One Single Chronic Total Occlusion and Diabetes: A Propensity Score–Matched Analysis by Yunfeng Yan, Fei Yuan, Hong Liu, Feng Xu, Min Zhang, Wei Wang, Mingduo Zhang, Jinfan Tian, Kongyong Cui, Kuo Zhou, Lingxiao Chen and Shuzheng Lyu in Angiology